En aquest apartat es mostren imatges dels equips de maquinària amb què es realitza pràctiques a l’Institut Mollerussa.