Es compta amb les eines necessàries per a fer aixecaments i replantejaments d’obra, de manera que les pràctiques amb maquinària pesant sempre es realitzen amb suport i control topogràfic. Es compta amb una estació total, nivell topogràfic i eines auxiliars.