L’Institut Mollerussa ha adquirit una Estació Total TOPCON OS-103. Es tracta d’un aparell de topografia d’última generació, el qual permetrà que els alumnes de les famílies Agrària i Indústries Extractives del centre rebin una formació de qualitat en la realització d’aixecaments topogràfics i en la materialització de replanteigs d’obra.

El dia 6 de febrer de 2014 es va realitzar el lliurament de l’Estació Total a l’Institut Mollerussa, per part del senyor Juan Domínguez,  Delegat Comercial de Topografia de TOPCON POSITIONING SPAIN  SL, el qual va explicar a diversos professors del centre les característiques i funcions principals de l’aparell. Posteriorment, el senyor Juan Domínguez va impartir una primera classe pràctica a alumnes del 1r curs del CFGM de Tècnic en Excavacions i Sondatges, consistent en la realització d’un aixecament i un replanteig de punts en l’entorn de la Pista d’Hípica de Doma de l’Institut Mollerussa. Des del centre volem agrair la qualitat de les explicacions tècniques, així com la bona atenció rebuda i la disposició per part de l’empresa a resoldre els diferents dubtes que puguin anar apareixent. Aquest aspecte és de vital importància, en tractar-se d’una eina amb un ventall de possibilitats molt ampli.

L’adquisició d’aquest aparell s’inclou en el marc de col·laboració que s’està establint entre el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i l’empresa TOPCON POSITIONING SPAIN  SL, i que permetrà als alumnes de formació professional tenir a l’abast la formació en la tecnologia de topografia i posicionament més avançada del mercat.