En el marc dels estudis de maquinària de l’Institut Mollerussa es realitzen nombroses sortides tècniques a obres, plantes de tractament d’àrids, canteres, etc. Això suposa un reforçament molt important dels coneixements que es van assolint al centre.