El dia 30 d’octubre de 2013 es va realitzar una sortida tècnica de visita a les obres: “MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA CARRETERA C-13 DEL PK 13+100 AL 20+000. TRAM: VILANOVA DE LA BARCA – TÉRMENS”.

A la visita van assistir els alumnes del Departament d’Indústries Extractives del centre, acompanyats pels professors del departament i el director de l’Institut Mollerussa.

Durant la visita els alumnes van poder fruir de primera mà de les explicacions dels tècnics responsables de l’obra: Jordi Benet Llobera (Cap del Servei Territorial de Carreteres de Lleida); Miguel Ortiz Moreno (Gerència de INFRAESTRUCTURES.CAT la qual és l’empresa pública de la Generalitat que realitza l’obra per encàrrec de la Generalitat); David Canas Mongay (Contractista d’Obra el qual és UTE ACSA SORIGUÉ&ARNÓ&ROMERO POLO&MJ GRUAS&ÀRIDS ROMÀ&VOLTES); Carles Mujal Colilles (Direcció d’Obra la qual és UTE DENGVIAL&GEOVIAL).

Des de l’Institut Mollerussa volem agrair a totes aquestes persones la magnífica atenció rebuda i l’interessant enfoc didàctic que van donar a la mateixa, la qual cosa suposa per als alumnes un reforçament intens dels coneixements que adquireixen durant la seva formació al centre.

foto

foto

foto

foto

foto