Constatem que la nova titulació CFGM de Tècnic en Excavacions i Sondatges, perfil d’Operador de Maquinària de Construcció una bona inserció laboral, atès que s’han ampliat els continguts del cicle antic en mineria subterrània, perforacions, voladures i protecció contra desastres naturals, la qual cosa suposa una ampliació important del ventall d’oferta laboral per als titulats. Com es pot observar, s’està obtenint una molt alta inserció laboral per als titulats operadors de maquinària (superior al 80% des dels seus inicis i d’un 100% en el curs 2014-2015).

Aquest fet, sumat a l’alt grau de satisfacció de les nostres empreses col·laboradores, ens animen a seguir treballant segons aquest model formatiu per aconseguir els objectius de formació fixats per als nous operadors de maquinària.

Des de l’Institut Mollerussa creiem en la formació professional realitzada amb i per a les empreses, i en adaptació constant a les seves necessitats. Això només és possible mitjançant una col·laboració estreta entre els centres de formació i els sectors relacionats amb la formació impartida.

Així mateix, pensem que aquest model de formació afavoreix als alumnes que mostren més interès i esforç durant el període docent, els quals estan optant a llocs de treball de qualitat gràcies a l’especificitat de la formació que reben.

A continuació s’adjunten les dades d’inserció laboral des de l’inici de la formació d’operadors de maquinària a l’Institut Mollerussa. Cal recalcar des del curs 2006 – 2007 fins al curs 2013 – 2014, la titulació obtinguda pels alumnes ha estat la corresponent a l’antic Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Operacions i Manteniment de Maquinària de Construcció, mentre que en el curs 2014 – 2015 ha finalitzat la primera promoció del nou Cicle Formatiu de Grau Mitjà de Tècnic en Excavacions i Sondatges, perfil d’Operador de Maquinària de Construcció.

inserción 1

insercion 2