Vista aèria de l'Institut Mollerussa.
L’Institut Mollerussa és un centre d’ensenyaments secundaris on només s’imparteix formació professional. Va néixer com a centre de formació agrària la dècada dels anys 50, per la qual cosa gaudeix de característiques úniques per al desenvolupament de l’activitat docent pràctica, ja que entre d’altres coses disposa d’una finca de 33 Ha dedicada a aquesta finalitat. En el cas concret dels estudis pràctics relacionats amb maquinària, aquesta resulta una condició indispensable per a la impartició dels mateixos; de fet, les característiques de la finca permeten fer pràctiques reals amb maquinària molt completes, i fins i tot molta obra real, com l’execució d’una pista d’hípica de competició que ha sigut realitzada pels alumnes del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Operacions i Manteniment de Maquinària de Construcció, actualment Tècnic en Excavacions i Sondatges.
Per a més informació podeu consultar la web del centre: www.insmollerussa.cat